گزارش فعالیتهای طرحهای تولیدی انجام شده در سال 1385 شبكه تعاونیهای عشایری استان كرمان
 كشت گندم و جو در منطقه عشایری بند چاه رضا قلعه گنج بمنظور ترویج كشت و زراعت  بین عشایر به میزان 165 هكتار و اشتغال برای حداقل 15 نفراز افراد محل …

 پرواربندی دام سبك بمنظور تشویق عشایر برای استفاده از طرحهای پرواربندی و نگهداری دام به روش صنعتی یا نیمه صنعتی به تعداد 700 رأس بره .
 ساخت و تجهیز فروشگاه صنایع دستی عشایر و مصولات دامی بعنوان نمایشگاه دائمی بمنظور بازاریابی و فروش محصولات عشایر استان كرمان .
پیگیری بیمه اجتماعی عشایر از طریق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر كشور و بيمه نمودن 4000 خانوار عشاير در سال 1385 .
پيگيري و اجراي بيمه دام عشاير استان و تحت پوشش قرار دادن 158500 رأس دام در طي سال .
 خريد مقدار 1000 تن جو داخلي از كشاورزان و خريد 15000 تن جو خارجي از شركت پشتيباني امور دام و فروش به دامداران عشاير براي تعليف دامهايشان .
 انعقاد قرارداد توليد كنسانتره به ميزان 1550 تن با كارخانه هاي خوراك دام در استان بمنظور ترويج مصرف خوراك متراكم دام ( كنسانتره ) بجاي ساير علوفه در بين دامهاي عشاير .
 ساير فعاليتهاي بازرگاني اتحاديه در زمينه خريد و فروش كالاهاي مورد نياز عشاير تقريباً به مبلغ 39 ميليارد ريال .
كشت گندم ، جو ، يونجه در منطقه عشايري كفه مور سيرجان به ميزان 70 هكتار و اشتغال براي چهار نفر از افراد محل.
 پرورش گاو و شتر در منطقه جازموريان شهرستان رودبار به تعداد 100 نفر شتر و 60 رأس گاو.
 كشت وسمه و حنا در منطقه زهكلوت شهرستان رودبار به ميزان 20 هكتار.
 كشت گندم ، حنا ، وسمه در منطقه ريگان شهرستان بم به ميزان 30 ه

دیدگاهتان را بنویسید