به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان بمنظور بالا بردن سطح رفاه – معيشت و ايجاد اشتغال زنان عشايردرمناطق عشایری صندوق خرد زنان تشکیل گردید .برای تشکیل این صندوقها در ابتدابعد از مطالعات اوليه ، در مناطق عشايري كه داراي تمركز جمعيتي نسبتا” خوبي بوده ، با حضور جمعي از زنان و ريش سفيدان و معتمدين محلي و مسئول امور بانوان اداره كل امور عشاير و كارشناس شهر ستان جلساتي در خصوص اهداف صندوق برگزار و در مورد نحوه سرمايه گذاري زنان عشاير و اينكه صندوق ها تا چه ميزان در بالا بردن سطح رفاه و معيشت عشاير با ايجاد شغل مي توانند موثر باشند سخناني ايراد و در نهايت پس از ارزيابي پتانسيل هاي بلقوه موجود در چند منطقه در مناطق عشايري شهر ستانهاي سيرجان ، بم و بردسير صندوق هاي خرد به شرح ذيل تشكيل گرديد.لازم به توضيح است پس از گذشت 6 ماه از افتتاح صندوق جهت ايجاد شغل و اشتغالزائي و خريد مواد اوليه براي اعضاء  در زمينه صنايع دستي ، ايجاد واحدهاي كوچك دامي ، پرورش مرغ خانگي و…تسهیلاتی به اعضا داده می شود …

شهر ستان بم:

اعضاي صندوق خرد زنان روستاي باغتك 40 نفر و صندوق خرد روستاي دامنه سيدي 38 نفر كه تا كنون در منطقه باغتك به 24 نفر و دامنه سيدي به 14 نفر تسهيلات پرداخت شده و از طرف واحد امور زنان سازمان امور عشاير ايران تا كنون 80 ميليون ريال كمك بلا عوض به اين صندوقها تزريق گرديده كه مقرر شده پس از ارتقا موجودي هر صندوق به سطح قابل قبولي از كمك بلا عوض سازمان امور عشاير ايران در راستاي تشكيل و افتتاح صندوق هاي جديد اقدام شود. در اين راستا صندوق خرد زنان عشاير روستائي باغتك از فعاليت قبولي برخوردار بوده و در حال حاضر توانائي پرداخت تسهيلات تا سقف پنج ميليون ريال به اعضاء را دارد.

شهرستان سيرجان:

صندوق خرد زنان عشاير منطقه چاه بهرام از توابع شهر ستان سيرجان از تاريخ 9/12/90 با تعداد 25 نفر عضو با هدف فعاليت در زمينه هاي قاليبافي خياطي- گليم بافي و دامپروري سنتي تشكيل و             مبلغ واریزی  هر  كدام از اعضاء 20000 ريال بصورت ماهانه ميباشد.

شهر ستان بردسير:

داراي 2 صندوق خرد بوده كه در زمينه هاي قاليبافي ، گليم بافي تابلو فرش ، خياطي ، نان پزي، دامداري، پرورش مرغ خانگي و……… فعاليت مي نمايند. اعضاي صندوق شماره يك تقريبا” 50 نفر  كه تاکنون 30 نفر وام دريافت نموده و اعضاء صندوق شماره  دونیز تقريبا” 75 نفر ميباشند  كه به 35 نفر از آنها تاكنون وام پرداخت شده و مشغول به كار مي باشند.

هدف از ايجاد اين صندوقها همانطور كه ذكر شد جذب پس اندازهاي كوچك زنان عشاير و تبديل آن به سرمايه هاي بزرگ براي نيازهاي زنان عشاير به ويژه افراد كم در آمد تر و كاهش سختي كار زنان و توانمند ساختن آنان ميباشد.

دیدگاهتان را بنویسید