ايلات و عشاير استان در محدوده وسيعي از استان پراكنده اند بطوريكه از مجموع 117 دهستان استان 81 دهستان بعنوان مناطق ييلاقي ، قشلاقي ، ميانبند با وسعتي برابر 104180 كيلومتر مربع يعني 56% از مساحت استان حضور دارند .
قلمرو ييلاقي عشاير كوچرو استان در ارتفاعات مركزي استان از جمله كوه پنج – چهل تن – هزار – لاله زار – بحر آسمان و حول و حوش شهرهاي بافت ، سيرجان ، بردسير، بخشهاي تابعه اين شهرستان و شمال جيرفت و ساردوئيه و بحر آسمان مي باشد كه داراي زمستانهاي سرد و پربرف و تابستانهاي معتدل و مراتع متوسط تا فقير مي باشند .
فلمرو قشلاقي عشاير استان قسمتهاي جنوبي استان ( بطور عمده دشتهاي پست ) د رمحدوده شهرستانهاي جيرفت ، كهنوج و بخشهاي جنوبي شهرستان بافت همچنين قسمتهايي از استان هرمزگان ( حاجي آباد و رودان ) ميباشد . همچنين در ميان بندها نيز تعدادي از عشاير در مناطق اسفندقه ، قسمتهاي جنوبي شهرستان سيرجان و بافت حضور دارند .
بعلاوه عشاير نيمه كوچرو كه كوچي دوراني يا كوتاه دارند زمستانها در اطراف بم و كهنوج و جيرفت و تابستانها در ارتفاعات جبالبارز و غيره بسر مي برند . عشاير شهرستان شهربابك معمولا در دوران محدوده شهرستان كوچهاي كوتاه و دوراني دارند .
مسيرهاي كوچ يا ايلراهها بدليل گسيختگي و ناپيوستگي ارتفاعات و عوارض طبيعي يا وسعت منطقه از نقاط خاصي و اغلب از ميان بندهاو نقاطي كه از نظر عوارض طبيعي قابل گذر باشد صورت مي گيرد . تراكم دام در اطراف ايلراهها از نقاط ديگر بيشتر بوده و به مراتع صدمه بيشتري در اين مناطق وارد شده است .
مهمترين اين ايلراهها عبارتند از :
1- ايلراه دلفارد در قسمت شمالي جيرفت كه از تنگه دلفارد صورت مي گيرد اين ايبراه در قسمت شرفي استان واقع است .
2- در قسمت مياني سه ايلراه عمده وجود دارد كه عبارتند از ايلراه هليل رود – ايلراه دره پهن اسفندقه و ايلراه دشت اب
3- در قسمت غرب يچهار ايلراه بلورد – چهار گنبد – خبر و مكي آباد .
 

دیدگاهتان را بنویسید