به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر ایران نیکزادی مدیرکل عشایری استان کرمان د ر جلسه ای که با حضور دماوندی نژاد معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ،جعفری مدیرکل تامین دام شرکت پشتیبانی امور دام کشور، خیراندیش سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان و مسعودی مدیر کل پشتیبانی امور دام حضور داشتند ،گفت :با پیش‌بینی قبلی ارزاق عمومی به مناطق عشایری ارسال شد وآنها تا کنون توانستند از از ارزاق ذخیره شده بهره بگیرند.
وی افزود: فقط در منطقه عشایری شهرستان ریگان ۴۸۰ رأس دام تلف شده و عمده خسارت در بحث دامهای عشایری است. وی افزود: گروهی متشکل از صندوق بیمه، نماینده فرمانداری و نماینده جهاد کشاورزی برای ارزیابی دقیق به منطقه عزیمت نموده اند.
نیکزادی افزود؛ در حوزه اماکن دامی یک میلیارد ریال خسارت بر آوردشده است.
مدیرکل عشایری گفت چهار دهنه چشمه ودو قنات نیز از سیل متاثر شده و تخریب شده‌اند .
وی مجموع خسارت وارد شده در بخش عشایر را ۱۳۷ میلیارد ریال برآورد کرد .
در این جلسه با تایید معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب شد دو هزار تن جو مازادبر سهمیه همین امروز در اختیار دام روستایی و عشایری استان کرمان قرار گیرد تا در اختیار دامداران روستایی و عشایری شهرستان ریگان قرار دهند.

دیدگاهتان را بنویسید