▪️بسم الله الرحمن الرحیم

▪️رژیم صهیونست کودک کش و آمریکای جنایتکار پشت اتاق فکر مجریان این جنایت ها و ترورها هستند و ناتوانیهای دشمنان اسلام موجب شده است تا دست به چنین جنایت هایی زده و زنان و کودکان مظلوم را به خاک و خون بکشند.

▪️بسیجیان ، سران ایلات و طوایف و احاد جامعه عشایری استان کرمان جان شان را فدای راه و منش شهید سلیمانی عزیز می نمایند و ضمن محکوم نمودن این عملیات مزدورانه و خبیث دشمنان، به فضل الهی بدون وقفه عاملین و افراد مرتبط را شناسایی و همه آنان را به سزای اعمالشان برسانند. عشایر غیور استان، سربازان راه روشن حاج قاسم عزیز آماده هرگونه جانفشانی برای مبارزه با تروریستهای جنایت کار و حامیان آنها هستند .

سازمان بسیج عشایری استان کرمان
اداره کل امور عشایر استان کرمان

دیدگاهتان را بنویسید