به گزارش روایط عمومی اداره کل :مدیر کل امور عشایر استان طی مصاحبه ای اعلام نمود: در اجرای ماده 5 ائین نامه ساماندهی عشایر اداره کل امور عشایر با انعقاد تفاهم نامه ای با کمیته امداد امام خمینی ( ره) استان کرمان ، اجرای 100 سرویس بهداشتی برای عشایر تحت پوشش کمیته در شهر ستان های بافت ،ریگان ، بردسیر ،ارزوئیه،شهربابک وسیرجان با مبلغ اعتبار هر کدام ده میلیون ریال راتوسط کمیته امدادشروع نموده…

که حمل مصالح بهمراه نظارت و استفاده از خود یاری عشایر بهره مند توسط اداره کل امور عشایرانجام و این  طرح با پیشرفت فیزیکی نود درصد در حال اجرا می باشد .لازم به ذکر است یکی از چالش های جامعه عشایری پایین بودن شاخص های بهداشتی می باشدکه  بمنظور افزایش بهره وری از ظرفیت سایر دستگاهها ، تفاهم نامه ای نیزبادانشگاه علوم پزشکی منعقد  تا از ظرفیت و اعتبارات ان دستگاه بمنظور افزایش معیارهای بهداشتی برخوردار گردند.همچنین درراستای انعقاد تفاهم نامه با کمیته امداد کلاسهای آموزش قالیبافی وگلیم بافی درمناطق عشایری شهرستانهای شهربابک ،سیرجان وبافت  برگزار واین اداره کل نسبت به تعهدات خود درقالب تفاهم نامه ازجمله شناسائی افراد،تهیه مکان،سرویس دهی وحمل نقل مدرس عمل و تعداد 71نفرازبانوان عشایر ازآموزشهای لازم برخوردار گردیدند.

دیدگاهتان را بنویسید