به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ 99/9/23 در جلسه ای که با حضور مدیر کل و معاونین و مدیر عامل اتحادیه عشایری و مدیران عامل شرکتهای تعاونی عشایری شهرستانهای شمال استان برگزار گردید در خصوص بیمه دام عشایر ، برگزاری مجمع عمومی ،کارخانه خوراک دام سیرجان، افزایش سهام شرکتها ، راه اندازی مجتمع 1000 راسی دام در منطقه بهرامجرد به بحث و گفتگو نشستند و تصمیماتی اتخاذ گردید.

در این جلسه مقرر گردید شرکتهای تعاونی عشایری  بر اساس تعهدات و سهمیه هر شهرستان ، بیمه  و هویت گذاری دام شرط اولیه ارائه هر گونه خدمات به عشایر باشد.

در خصوص برگزاری مجامع عمومی شرکتهای تعاونی ، مقرر گردید حداکثر تا یک ماه آینده برگزار گردد.

با توجه به اینکه سهام شرکتها تغییر محسوسی نداشته است مقرر گردید سهام اعضای شرکت تعاونیها مطابق دستورالعمل افزایش یابد.

در این جلسه راه اندازی مجتمع 1000 راسی دام در منطقه بهرامجرد بردسیر در دستور کار شرکت تعاونی عشایری بردسیر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید