آقای حمیدرضا شمسی نژاد رئیس اداره امورعشایر شهرستان بردسیرازعملکرد سال 94این شهرستان به شرح زیر خبرداد:

1-     آبرسانی سیار به میزان4840مترمکعب

2-     مرمت وبازگشایی راههای عشایر به میزان 682 کیلومتر،تسطیح 2هکتار زمین به منظور احداث جایگاه سوخت منطقه عشایری…

 

3-   بهسازی 3دهنه چشمه، 160 متر مکعب احداث استخر ومنبع آب ، تکمیل وانتقال آب بید شیرین به میزان 70 متر مکعب، احداث سایبان اداری 132متر مربع ، احداث سیل بند خاکی به میزان 500متر ، توزیع لوله به میزان 3000متر بین عشایر

4-     همکاری با اداره دامپزشکی در خصوص بیماریهای دامی ، کوچ عشایر وصدور مجوز تردد جهت دام عشایر

5-     برگزاری کلاسهای آموزشی وترویجی به شرح ذیل

1-     آموزش دوخت لباسهای کشی وریون دوزی

2-     آموزش مانتو وروبان دوزی با همکاری مرکز فنی وحرفه ای شهرستان

3-     آموزش هوائی قالی بافی جهت عشایر با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)

4-     برگزاری 3اروی جهادی با همکاری جمعیت هلال احمر

5-     برگزاری دوکلاس آموزشی ترویجی با موضوع دام ودامداری با همکاری جهادکشاورزی

6-     برگزاری کلاس آموزشی کار آفرینی

7-     پرداخت 16 وام از محل صندوق های خرد بانوان عشایر به زنان عشایر جهت انجام کاهای تولیدی وخود اشتغالی

1-عملکرد شرکت تعاونی عشایری شهرستان توزیع آرد 411 تن

2-خرید وتوزیع جو 7/1179تن

3- خرید وتوزیع سبوس 378تن

4-خرید وتوزیع ذرت 7/116تن

5-تولید کنسانتره 5/245  تن

6-     خرید وفروش سایر نهاده های دامی 302 تن

7-     بیمه دام 1037رأس

8-     توزیع نفت ومواد سوختی 2/70063لیتر

9-     سیلندرگاز 5695سیلندر

10- بیمه روستائیان عشایر 335 نفر

دیدگاهتان را بنویسید