آقای شکرالله  صفاری رئیس اداره امور عشایر شهر ستان سیرجان عملکرد 12 ماهه سال 94 این اداره به شرح ذیل بیان نمود:

1-آبرسانی سیار بمیزان 13754 متر مکعب به مناطق عشایری شهر ستان سیرجان…

 

2-مرمت و تیغ زنی راههای عشایری بمیزان 647 کیلو متر

3-برگزاری دوره های آموزش و ترویجی جهت 20 نفر از عشایر

4-معرفی 306 نفر از عشایر به اداره بیمه ، تمدید بیمه روستائیان 275 نفر از عشایر ، 3 نفر بیمه شده جدید و بیمه دام 330 راس

5-واگذاری لوله پلی ا تیلین به مقدار 3850 متر به عشایر مناطق مختلف

6- توزیع آرد 350 تن

توزیع کنسانتره 92 تن

توزیع جو 280 تن

توزیع سبوس 165 تن

توزیع بیده 147 تن

توزیع ذرت دانه ای 53 تن

توزیع کاه 10 تن

توزیع سیلندر گاز مایع 3520 تن

توزیع نفت 613500 لیتر

دیدگاهتان را بنویسید