رئیس اداره امورعشایر شهرستان سیرجان عملکرد سال 94 این اداره را به شرح ذیل بیان کرد:

1-     آبرسانی سیار به میزان 17395 متر مکعب در مناطق عشایری…

 

2-     تیغ زنی ومرمت راه به میزان 850کیلومتر ، بازگشایی وتسطیح 7/2 کیلومتر در مناطق عشایری

3-     آموزش وترویج جهت 20نفر از عشایر

4-     معرفی 530 نفر از عشایر به اداره بیمه

5-     تمدید دفتر بیمه روستا ئیان 1060 نفر از عشایر

6-     14نفر بیمه شده جدید از عشایر

7-     بیمه دام 1292 رأس

8-     واگذاری لوله پلی اتیلن به عشایر جهت انتقال آب به میزان 3850 متر

9-     توزیع آرد  763تن

10- توزیع جو 1340تن

11- توزیع سبوس 570 تن

12- توزیع بیده  158 تن

13- توزیع ذرت دانه ای  93  تن

14- توزیع کاه  27تن

15- توزیع سیلندر گاز مایع 6180  عدد

16- توزیع نفت 441500لیتر

17- توزیع کنسانتره  232تن

18- بهسازی چشمه  30متر مکعب

19- احداث استخر کشاورزی   200متر مکعب

20- آبشخور دام  30عدد

21- چرخ خامه گیر 33دستگاه

22- کالاهای اساسی  48تن

دیدگاهتان را بنویسید