به گزارش روابط عمومی اداره کل به نقل از مهندس رئیسی رئیس اداره امورعشایر شهرستان شهربابک عملکرد 12 ماهه این اداره به شرح ذیل میباشد:

پیگیری جهت صدور مجوز و حفر چاه و تامین آب عشایر در منطقه میمند جهت بهره برداری 500 خانوار عشایر

اجرای 1500 متر شبکه انتقال برق و نصب تجهیزات چاه تامین آب عشایر در منطقه بنه کیه جهت بهره برداری 600 خانوار عشایر

ابرسانی سیار به  میزان 55000مترمکعب جهت بهره برداری  800خانوار عشایر

تیغ زنی و مرمت 1900 کیلومتر راههای مناطق عشایری شهرستان شهربابک جهت بهره برداری 1000 خانوار عشایر

احداث آبنمای  غدیر…

 

احداث5 آب انبار در مناطق مدوار،خبر و افکوئیه و بهسازی و احداث سقف 4 باب آب انبار در مناطق عشایری مدوار ،پاقلعه، ریگ سیاه

خرید 34600 متر لوله و اجرای شبکه آب  برای تامین آب اغل های تل غدیر ،ریاحی،غیاثی ….جهت بهره مندی 250خانوار عشایر

خرید و توزیع 23 دستگاه تانکر 2000 لیتری ثابت، 10 دستگاه تانکر 5000  لیتری ثابت  ،2 دستگاهتانکر 1000 لیتری ثابت

خرید و توزیع 15 دستگاه موتور روبین جهت تامین آب عشایر و بهره مندی 210 خانوار عشایر

خرید51  دستگاه  پنل خورشیدی  جهت تامین برق و روشنایی عشایر

تحویل یک دستگاه کامیون 14000 لیتریجهت ابرسانی سیار به 150 خانوار عشایر

آموزش و ترویج عشایر در زمینه های بهداشت جایگاه، فراورده های لبنی،بیماری های مشترک  بین انسان و دام،اصلاح نژاد و تذیه دام

معرفی 140 نفر از عشایر و جذب  جمعا مبلغ 40100000000 ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی

معرفی 120 نفر از عشایر جهت دریافت تسهیلات خشکسالی و جذب جمعا 13900000000 ریال

تحویل یکصد تن کنسانتره از مجتمع مس شهربابک جهت توزیع بین عشایر منطقه خاتون آباد- میمند و پاقلعه

دیدگاهتان را بنویسید