گزارش بازديد هاي به عمل آمده از مناطق عشايري استان كرمان از سوي ساير دستگاهها  و عملكرد اداره كل امور عشاير استان در سال 1390 

1- بازديد آقاي مهندس مير اميني مدير كل مطالعات سازمان امور عشاير ايران از مناطق آباد چهل تن شهر ستان بم

2- بازديد آقاي داوردان مدير كل عمران و امور زير بنائي سازمان امور عشاير ايران از مناطق عشايري

3- بازديد اقاي ايرانپاك مدير كل امور تعاونيها و ترويج از مناطق عشايري سيرجان بم بردسير

4- بازديد آقاي صديق مدير كل سازمان امور عشاير ايران از مناطق عشايري بم بافت بردسير

5- بازديد استاندار استان كرمان از مناطق عشايري مهدي اباد در جستي شهرستان سيرجان در ارديبهشت ماه 90

6- بازديد امام جمعه و فر ماندار شهرستان سيرجان از مناطق عشايري زمزج  در مرداد ماه 90

7- بازديد امام جمعه شهر ستان سيرجان از مناطق عشايري كوه زيارت در ارديبهشت ماه 90

8- بازديد استاندار استان كرمان بهمراه فرماندار شهر ستان بردسير از مناطق عشايري درغستان و قريه العرب و بنكوئيه در خرداد ماه 90

9- بازديد فرماندارو رئيس جهاد  شهر ستان شهر بابك بهمراه مدير كل امور عشاير استان كرمان از مناطق عشايري شهرستان خبر  و دهج آفكوئيه  در اوايل ارديبهشت ماه 90

10- بازديد فرماندار شهر ستان  ريگان از مناطق عشايري تك فرهاد سيف الديني و كوشا در آبان و بهمن ماه

1- بازديد استاندار از تمامي  مناطق عشاير ي  شهر ستان ريگان

2- بازديد فرماندار شهر ستان بم از مناطق عشايري جبالبارز جنوبي  و شمالي

3- بازديد فرماندار فهرج از مناطق عشايري نگين شهر و چا هدگال بهمراه نماينده ولي فقيه و امام جمعه فهرج

4- استقرار پنجاه نفر روحاني  به مدت يكماه در مناطق عشايري تك فرهاد سيف الديني چاه قنبر كوشا سرزه زيارت شاه انار بالا انار پائين داج اباد چهل تن ذيل تاج آباد ميج بندر دهنه عباسعلي كنار نائي ابگرم گريچ دهرضا چاه ملك  و ……………..

5- بازديد استاندار و مديران كل استان كرمان  از مناطق عشايري دم كوه زراب- دو كرم گوشك رابر- بند ر هنزا تخت سر تشتك  و ملكي

6- بازديد فرماندار شهر ستان  بافت از مناطق عشايري آفكوئيه گدار سبز حسين اباد گلي گوران پشتكوه قره تپه زراب دو كرم و اداره امور عشاير شهر ستان بافت

7- بازديد فرماندار شهر ستان  رابر از مناطق عشايري هنزا سرمشك چهرن

8- بازديد فرماندار شهر ستان  ارزوئيه از مناطق عشايري سرگز سنگ لكي –  عشاير شكر آب ده شيخ دولت اباد صوغان شميلان چيل آباد

9- بازديد رئيس سازمان امور عشاير ايران از مناطق عشايري گوغر چهرن دره پهن

10- افتتاح جاده دره پهن در شهر يور ماه توسط معاون پشتيباني استاندار استان كرمان

11- برگزاري دوره ملي آموزش طرح ساماندهي عشاير به مدت يكماه از تاريخ 6/12/90 لغايت 11/12/90 در مركز آموزش عالي جهاد كشاورزي استان با حضور 54 نفر از كاركنان ادارات كل امور عشاير استانهاي كشور

12- برگزارس مراسم ويژه ايام الله دهه فجر از جمله مسابقه شتر سواري در روز 23 بهمن ماه توسط اداره كل بهمراه اهداء جوايز

دیدگاهتان را بنویسید