به گزارش آقای ضیایی مقدم رییس اداره امور عشایر شهرستان بم عملکرد دوماهه اول سال 1395 آن شهرستان به شرح ذیل میباشد.

1- آبرسانی سیار میزان 1925 متر مکعب جهت 146 خانوار عشایر دشت دارزین ، پل راه آهن ، سیف الدینی ، کنارک، تک فرهاد…

 

2- مرمت وتیغ زنی راههای عشایری شهرستان ریگان به میزان 28 کیلومتر

3- شروع ساخت  استخر ذخیره آب چشمه دره رشک بخش بروات

4- مرمت ، بهسازی ونوکنی چشمه ماهی ملک  دهنه پچی در منطقه عشایری عباسعلی باپیشرفت 100%

5- عملکرد شرکت تعاونی عشایری بم

1- توزیع آرد36/169تن

2- خرید وتوزیع جو 1/4 تن

3- خرید وتوزیع سبوس 46تن

4- خرید وتوزیع کودشیمیایی 35/59 تن

عملکرد شرکت تعاونی عشایری شهرستان ریگان

1- توزیع آرد      240 تن

دیدگاهتان را بنویسید