به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان، سیاه چادر های عشایری به منظور استقبال از مسافران نوروزی در مکان های ذیل دایر شده است:

1.کرمان -بلوار ایت الله هاشمی رفسنجانی -پارک مسافر

2-کرمان- میدان هفت باغ علوی

3- کرمان – جنگل قائم

4-سیرجان -جاده تهران – جنب اداره فنی و حرفه ای…

5- سیرجان -بلوار نماز-جنب موزه فرش

6-سیرجان -بلوار امام رضا -جنب هتل اکراس

7- سیرجان-جاده بندر عباس- پل دهنه

8- بافت- میدان امام

9- بافت -روستای هنگوئیه

10-بافت -خروجی به سمت سیرجان

11-بافت- ورودی از سمت سیرجان

12- بافت -سه راهی دشتاب به خبر

13-شهربابک-مسیر جوزم به شهربابک

14- شهربابک-ورودی  از سمت جاده شمش به شهربابک

15- بم -پارکینگ استقبال از مسافران

16- بم- ارگ قدیم

17- بم- بروات

دیدگاهتان را بنویسید