فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي وآبخيزداري كرمان گفت: ورود دام به مراتع ييلاقي اين استان تا 20 ارديبهشت ممنوع است وبامتخلفين برخورد مي شود.سرهنگ تقي زاده همچنين از استقرار 15 پاسگاه در گلوگاههای  ورودي دام به مراتع ييلاقي وراه اندازي 20 اكيپ سيار در اين استان خبرداد. وي ادامه داد: بر اساس پروانه چراي دامداران روستايي وعشايري تا 20 ارديبهشت چراي دام در مراتع ييلاقي ممنوع بوده وبا مختلفين برخورد مي شود . ايشان از دامداران روستايي وعشاير خواست با ماموران پاسگاه ها همكاري واز كوچ وحركت دادن دام های خود به مقصد مراتع ييلاقي ومراتع حاشيه روستاها قبل از فرار رسيدن زمان قانوني خودداری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید