به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان جلسه ای  مورخ 99/10/17 فی ما بین اداره امور عشایر شهرستان شهربابک و شرکت مس سرچشمه تشکیل گردید . در این جلسه مقرر گردید شرکت عشایری شهربابک بر اساس لیست توزیعی سال گذشته 200 تن کنسانتره ببین عشایر توزیع نماید . در این جلسه مقرر شد شرکت مس  جهت تهیه این مقدار کنسانتره همکاری لازم را بعمل آورد و کیفیت خوراک دام تهیه شده توسط پس از تایید دامپزشکی و جهاد کشاورزی بین عشایر توزیع گردد.

دیدگاهتان را بنویسید