به گزارش روابط عمومی اداره کل آقای مهندس شاکری طی گفتگویی با خبرنگاران خبرگزاریها در خصوص عشایر اسکان یافته استان بیان نمودند:

حدود 9000 خانوار از 22546 خانوار عشایر کرمان اسکان یافته و بیش از 13 هزار خانوار در این استان زندگی کوچندگی دارند. ..

ایشان افزودند: اسکان عشایر کرمان تا سال 89 ادامه داشته و پس از آن بدلیل عدم اختصاص آب برای فعالیت های کشاورزی اسکان  خاتمه یافته است. ایشان کاهش سطح آب های زیر زمینی را از جمله عوامل عدم اختصاص آب به عشایر جهت کشاورزی دانسته و بیان نمودند:با توجه به خشک شدن منابع آبی و چشمه سارها به علت خشکسالی در استان، سال گذشته حدود 117 هزار و 688 متر مکعب آب  با هزینه کرد یازده میلیارد و 482 میلیون ریال  به وسیله تانکر در بین عشایر کرمان توزیع و بیش از 3000 کیلو متر راه عشا یری با اعتبار  3 میلیاردو 317 میلیون ریال در استان کرمان مرمت شده و 56000 راس دام عشایر بیمه  شده داریم و بدنبال این هستیم تا افزایش سطح پوشش بیمه دام عشایر کرمان را به رقم 40% برسانیم .

دیدگاهتان را بنویسید