هیئت وزیران با اختصاص 238 میلیارد ریال برای مقابله با تنش آبی و تامین آب و علوفه مورد نیاز عشایر موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه 1393/4/29به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد مبلغ دویست و سی و هشت میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه به نسبت مساوی با هدف مقابله با تنش آبی ناشی از خشکسالی برای اجرای طرح های تامین آب، آب رسانی سیار و تامین علوفه موردنیاز عشایر در اختیار استان های ذی ربط (اداره کل امور عشایر استان) قرار گیرد تا برابر قوانین ومقررات مربوط هزینه شود.

بر اساس این مصوبه استانداری های مربوط موظف شدند گزارش عملکرد اعتبارات یاد شده را هر سه ماه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ارسال نماید.

این مصوبه در تاریخ 1393/5/4 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.


 

دیدگاهتان را بنویسید