روز دوشنبه 29 آذر ساعت 22:12 زمين لرزه اي به قدرت 6.5 ريشتر چاه ملك ريگان را لرزاند …

با توجه به اينكه كانون زمين لرزه در چاه ملك ريگان گزارش گرديده است مناطق عشايري چاه قنبر ،كل گرانريگ،بردستو،كاسگو،دهنه عباسعلي،گوره اي و مناطقي از زيارت شاه در اثراين زمين لرزه خساراتي بين 20 تا 100 درصد را متحمل شدند. منطقه چاه قنبر بطور كامل تخريب شده و 4 تن از عشاير اين منطقه در يك خانواده زير آوار جان سپردند.

منازل مسكوني اين مناطق همگي از خشت و گل مي باشند كه خسارات وارده بيشتر به همين دليل بوده كه ساختمانها ايمني و مقاومت نداشته اند.

در اثر اين زمين لرزه خساراتي به شرح زير وارد گرديده است:

تخريب 1500 واحد مسكوني،35 دهنه چشمه آب،200 متر مكعب استخر ذخيره اب،ساختمان كوره و رشته قنات،200 كيلومتر راه عشايري،150 واحد آغل زمستاني،2حلقه چاه در منطقه سيف الديني،2500 متر كانال بتوني،35 حلقه چاه نيمه عميق مالداري و كشاورزي و تلفات 1200 راس دام.

دیدگاهتان را بنویسید