به گزارش روابط عمومی اداره کل :آقای مهندس ابراهیمی با بیان اینکه جمعیت دامی شمال استان بیش از 1837590راس بوده اظهار داشتند : مجموع تولیدات دامی عشایر استان بیش از 31000 تن در سال است …

 

ایشان  از خدمات رسانی درحوزه آب – بهداشت – تامین سوخت مورد نیاز ، مرمت و نگهداری راهها به این قشر زحمتکش خبر داد ه واظهار داشتند : تولیدات جمعیت عشایری استان در بخش گوشت قرمز ، لبنیات ، پشم ، صنایع دستی قابل توجه است .

عشایر استان سالانه 8700 تن گوشت قرمز ، 21100 تن شیرومحصولات لبنی  ، 600 تن کرک ومو، 600 تن پشم تولید نموده که مجموع تولیدات این جامعه بیش از  31000تن در سال است . ایشان بیان نمودند: خدمات رسانی به عشایرو تامین کلیه مایحتاج این جامعه از اولویت های این اداره کل بوده که بدلیل پراکنده بودن ولزوم خدمات رسانی به عشایر سایر دستگاههای اجرایی در قبال عشایر وظایف و مسئولیتی سنگین دارند که در آئین نامه ساماندهی عشایر مشخص گردیده است .

دیدگاهتان را بنویسید