4 دستگاه  کامیون تانکر  به ناوگان آبرسانی سیار ،عشایر استان افزوده شد

مدیر کل امور عشایر استان کرمان  گفت :  4 دستگاه کامیون آبرسان  بنز با اعتباری بالغ بر 10میلیارد ریال ،بمنظور تامین آب شرب بهداشتی عشایر سطح استان تخصیص یافت…

ابراهیمی  افزود:  به علت بروز خشکسالی های متوالی و خشکیدن برخی از چشمه ها و قنات ها  عشایرسطح استان جهت تامین آب شرب  خود و دام هایشان  در مضیقه قرار گرفته اند. وی در ادامه با تعریفی از جامعه عشایری تصریح کرد: به غیر از جامعه شهری و جامعه روستایی، جامعه عشایری سومین جمعیت انسانی کشور را تشکیل داده که این قشر نیز نیازمند خدمات هستند که یکی از وظایف اصلی اداره کل  عشایر استان  حمایت از عشایر غیور است .استان کرمان بیش از 22564 خانوار عشایری دارد.

دیدگاهتان را بنویسید