مدیرکل امور عشایر استان کرمان از ایجاد  4   صندوق خرد ویژه زنان عشایر در سال 94  خبرداد …

 

آقای مهندس مهدی ابراهیمی بیان نمودند: با هدف اشتغال زایی برای بانوان عشایر، از محل اعتبارات ملی سازمان امورعشایر کشور مبلغ 308000000   ریال بودجه برای این طرح اختصاص یافته است که درصدی از آن بمنظور کمک به صندوقهای خرد تاسیس شده در سالهای گذشته و درصدی جهت راه اندازی صندوقهای جدید  در سال 94 هزینه گردید. بانوان عشایر علاقه مند به اشتغال در عرصه تولید ضمن عضویت در این صندوقها میتوانند برای دریافت تسهیلات خرد اقدام نمایند. این فعالیتها میتواند شامل صنایع کوچک مانند صنایع دستی ، پرورش مرغ بومی، تولید قارچ وتولید وبسته بندی گیاهان دارایی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید