به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي سازمان امور عشاير ايران جهانشاه صديق رئيس اين سازمان اعلام كرد: از ابتداي واگذاري سهام عدالت تا به امروز بيش از 40 درصد جمعيت عشاير كشور سهام عدالت دريافت كرده‌اند و اين روند در سال‌جاري با سرعت بيشتري ادامه خواهد داشت...

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي سازمان امور عشاير ايران جهانشاه صديق رئيس اين سازمان اعلام كرد: از ابتداي واگذاري سهام عدالت تا به امروز بيش از 40 درصد جمعيت عشاير كشور سهام عدالت دريافت كرده‌اند و اين روند در سال‌جاري با سرعت بيشتري ادامه خواهد داشت.

صديق با بيان اينكه عشاير مرزداران غيور ايران اسلامي هستند، اظهار داشت: توليدات عشاير جايگاه ويژه و قابل توجهي در اقتصاد كشور دارد و يكي از وظايف اصلي اين سازمان ارتقاء سطح كمي و كيفي زندگي و توليدات عشاير است.
رييس سازمان امور عشاير از افزايش اعتبارات عمراني سازمان امور عشاير خبر داد و افزود: اعتبارات اين سازمان از 300 ميليارد ريال در سال 84 به 800 ميليارد ريال در سال 88 افزايش يافته است.

رئيس سازمان امور عشاير با اشاره به نقش نظارتي و حمايتي سازمان بر اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني عشايري گفت: اين تشكلها علاوه بر تهيه و توزيع نهاده‌هاي دامي عشاير، با بازاريابي و فروش محصولات عشايري در جهت ايجاد اشتغال و ارتقاء سطح زندگي عشاير كشور فعاليت مي‌كنند

دیدگاهتان را بنویسید