به گزارش روابط عمومی اداره کل درادامه جلسه شورای عشایری که  در خصوص حل مسایل و مشکلات عشایربه ریاست استاندار محترم وحضور رئیس محترم سازمان امور عشایر کشور تشکیل گردیده بود، آقای مهندس ابراهیمی ضمن تقدیر و تشکر از استاندار پر تلاش و فعال استان بیان نمودند : در راستای آئین نامه ساماندهی عشایر، دستگاههای اجرایی مکلف به ارائه خدمات به جامعه عشایر گردیده اند . ایشان به  اهم فعالیت هاو اهداف کلی برنامه راهبردی توسعه جامعه عشایری کوچنده پرداخته و در خصوص وظایف دستگاههای اجرایی در مناطق عشایری به استناد ماده  5 و 16 آیئن نامه ساماندهی عشایرو دستور کار جلسه مطالبی رابیان نمودند..

.درهمین راستا آقای مهندس قندالی با اشاره به خشکسالی های متوالی وکمبود آب درمناطق عشایری بیان نمودند : آبرسانی سیار به عشایر هزینه زیادی در بردارد و به دنبال استفاده از شبکه بندی تامین آب هستیم .

 

همچنین درخصوص آلایندگی کارخانه مس خاتون آباد برای عشایرآن منطقه اظهار داشتند : تا کنون عشایر خسارات جبران ناپذیری از این آلایندگی دیده اند و باید هر چه سریعتر در این زمینه اقدامات لازم صورت گیردوبایستی  سیستم کاری کارخانه مس خاتون آباد به سمتی پیش رود که شاهد کاهش آلایندگی و ضرر و زیان های آن به منطقه و عشایر ساکن در آن باشیم

همچنین عنوان کردند : در زمینه تامین آب مورد نیاز برای عشایر تا کنون 20 میلیارد تومان اعتبار ملی گذاشته شده که با توجه به اینکه آبرسانی به عشایر بصورت سیار صورت میگیرد ،هزینه زیادی در برداشته که به دنبال استفاده از شبکه بندی تامین آب هستیم .

ایشان افزودند : سال گذشته 340 میلیارد تومان برای جامعه عشایری کشور از سوی دستگاههای مختلف هزینه شده که سهم استان کرمان 11 میلیارد تومان بوده و باید افزایش یابد. همچنین  در کل کشور 90 هزار خانوار عشایری را اسکان داده ایم و محل یابی نیز بر اساس مطالعه صورت گرفته و سهم استان کرمان حدود 7 هزار خانوار می باشد

رئیس سازمان امور عشایری گفتند : 40 هزار واحد مسکونی که برای عشایر در استان کرمان ایجاد شده به صورت خود جوش و بدون ارتباط با امور عشایری انجام شده است .

ایشان ابراز داشتند : 400 تانکر در سازمان امور عشایری آبرسانی به عشایر را در سطح کشور بعهده دارند و با اشاره به هزینه بربودن آبرسانی سیار تصریح کردند: در این راستا در حال شبکه بندی در مناطق مختلف کشور هستیم تا هم آب به کانون های توزیع رسانده شود و هم مسیرها را نزدیک تر کنیم

ایشان با اشاره به تدوین طرح هایی در سه حوزه بهداشت  و درمان ، سواد و دانش و مهارت ، فرهنگ و مذهب برای عشایر اظهار داشتند : طرح جامع سواد ، دانش و مهارت سال گذشته مصوب و به دستگاهها ابلاغ شده است  .

رئیس سازمان امور عشایری گفتند : برنامه های راهبردی برای کشور در سطح ملی و استانی دیده شده تا شوراهای استانی بر اساس ظرفیت ها و توانمندی ها به آن بپردازند

و بیان داشتند : در زمینه بیمه اجتماعی عشایر طی یک سال گذشته 50 هزار خانوار بیمه شده و برای بیمه دام ها نیز طرحی در دست تهیه است تا سیستم کنونی را با ویژگی های جدید دنبال کند

آقای مهندس قندالی خاطر نشان کردند : نیاز کنونی سوخت هر خانواده عشایری در سال 36 کپسول گاز است که اگر به درستی اجرا شود ، سالانه هزاران هکتار از عرصه های منابع طبیعی را نجات داده ایم

دیدگاهتان را بنویسید