به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴٠۱ جلسه ی مشترکی فی مابین اداره کل امور عشایر استان کرمان و صندوق بیمه روستاییان وعشایر برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور مدیرکل امور عشایر و رییس صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کرمان تشکیل گردید
خانم دکتر سهیلی مدیرکل وصول حق بیمه و حساب های انفرادی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور در خصوص مسایل و مشکلات مشمولین بیمه اجتماعی روستایی و عشایر مطالبی را عنوان کردند، ایشان اظهار داشت: سن مشمولین از ۱۸ تا ۵٠ سال می باشد و سهمیه یارانه ۷٠ درصدی استان کرمان ۳۲٠٠٠ نفر می باشد که جذب صد درصدی این سهمیه در دستور کار قرار گرفته است.
در خصوص جذب زنان عشایر به فرزند آوری، بیمه رایگان بمدت ۷ سال برای زنان غیرشاغل دارای سه فرزند به تصویب رسیده است و درصورتیکه فرزند چهارم و پنجم به دنیا بیاید به ازای هر فرزند جدید دو سال تمدید میگردد.
مدیر کل امور عشایر استان کرمان در این جلسه پس از قدر دانی از تلاشها و پیگیریهای اقای میرجعفری رییس صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استان کرمان بیان داشت: اطلاع رسانی وسیعی در سال گذشته در خصوص بیمه عشایر انجام شده است و ادامه دارد.
وی افزود: آسیب شناسی وضع معیشت عشایر و عدم تمایل آنها به بیمه مسیله حائز اهمیتی می باشد و بایستی بطور جدی بررسی گردد.
در این جلسه مقرر گردید قرارگاه کرامت در فضای مجازی تشکیل گردد و رسیدگی به مشکلات و مسایل در این خصوص بصورت جدی پیگیری گردد.

دیدگاهتان را بنویسید