به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشار استان کرمان در تاریخ  ۹ شهریور پروژه آبرسانی به روستاهای عشایری دمکوه و قره تپه با حضور رضا نیکزادی مدیر کل امور عشایر استان کرمان، فرهاد آراسته فرماندار بافت و جمعی از مدیران شهرستان بافت،  با اعتبار حدود ۱۰ میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.
روستای قره تپه در منطقه خبر و دمکوه در منطقه گوشک از دورترین نقاط شهرستان بافت هستند که به همت اداره کل امور عشایربالغ بر 200 خانوار عشایر ساکن در این مناطق از نعمت آب شرب سالم بهره مند شدند.

دیدگاهتان را بنویسید