بنا به اظهار آقای حمید رضا حاجی رضایی رئیس اداره عمران و امور زیر بنائی ،عملکرد این اداره کل  درزمینه آبرسانی سیار ومرمت راههای عشایری از فرورد ین ماه تا آذر ماه سال جاری به شرح ذیل میباشد :

1-آبرسانی سیار جهت خانواده های عشایر بمیزان 76277 متر مکعب

2-مرمت و تیغ زنی و نگهداری راههای عشایری بمیزان 4577  کیلو متر

دیدگاهتان را بنویسید