به گزارش روابط عمومی اداره کل :در راستای تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین سازمان امور عشایر ایران و صندوق بیمه محصولات کشاورزی و با توجه به  هماهنگی های به عمل امده با صندوق بیمه استان، عملیات اجرایی بیمه نمودن دام عشایر از خرداد ماه سالجاری توسط تشکلهای عشایر شروع و تاکنون تعداد 7237راس دام عشایر توسط این تعاونیها در سطح استان بیمه گردیده اند . همچنین با توجه به تاکید ریاست محترم سازمان امور عشایر ایران در خصوص هدف گذاری جهت انجام بیمه اجتماعی عشایر و بیمه دام تا پایان سال جاری به میزان 40% کل جمعیت ، با تلاشها وپیگیریهای این اداره کل جهت تحقق این اهداف،تعداد 4610 نفر از عشایر بیمه و تعداد191 نفر مستمری بگیر نیزاز صندوق بیمه حقوق دریافت می نمایند/

دیدگاهتان را بنویسید