به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هئیت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛ سقف کمک های بلا عوض برای کشاورزان و دامداران خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از پنج میلیون(000/000/5) ریال به سی میلیون(000/000/30) ریال افزایش یابد …

 

این مصوبه در تاریخ 20/1/1393 توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.

ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امداد‌رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط کمکهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت‌دیدگان به طریقی تعیین می‌کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه یاد شده نسبت به کمک های بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه‌ای کامل به تدریج کمک های بلاعوض حذف شوند.

به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی، سیل و مانند آنها تا معادل یک درصد (1%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) این قانون تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید