آقای مهندس شاکری درخصوص فعالیتهای بانوان عشایر عضودر صندوقهای خردزنان بیان نمودند:در راستای توانمند سازی و ایجاد اشتغال پایدار زنان  عشایر تعداد 5 صندوق خرد در سطح استان کرمان تشکیل ودر حال فعالیت می باشند…

 

در حال حاضر 3 صندوق خرد در منطقه باغتک ، دامنه سیدی و ریگان شهر ستان بم با تعداد اعضاء 96 نفر و 2 صندوق خرد در شهر ستان بردسیر با تعداد 110 نفر ازبانوان عشایردر زمینه های ایجاد :واحد کوچک دامی پخت نان محلی- مرغداری -تولید فرآوردهای دامی صنایع دستی ( تابلو  فرش ، گلیم ، قالیچه و…….)  به فعالیت خود ادامه می دهند .

ایشان عنوان کرد : درآمد خانوارهای عشایری ، اشتغالزائی، بالا بردن سطح آگاهی ، و حفظ فرهنگ عشایر از اهداف مهم تشکیل صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری است .

دیدگاهتان را بنویسید