بنا به اظهار آقای سعید رئیسی ، رئیس اداره امور عشایرشهر ستان شهر بابک اقای شریفی فرماندار شهر ستان ، طی بازدیدی از شرکت تعاونی عشایری از نزدیک در جریان روند کار،کارگاه تولید کنسانتره قرار گرفته ومسائل و مشکلات را بررسی وبیان نمودند: …

50 تن مکمل برای تولید کنسانتره جهت دامداران خسارت دیده منطقه خاتون آباد در انبار شرکت تعاونی تخلیه گردیده و با هماهنگی های صورت گرفته 70تن جونیز از طریق شرکت ملی مس به عشایر تحویل داده خواهد شد تا پس از تولید کنسانتره در اختیار عشایر خسارت دیده قرار گیرد . آقای رئیسی اظهار داشتند: در راستای خدمات رسانی به جامعه عشایری در سه ماه گذشته 270 تن جو مدت دار توسط شرکت تعاونی عشایر شهر بابک بین عشایر توزیع گردیده است .

دیدگاهتان را بنویسید