مرمت وبازگشایی بیش از 5000کیلومتر راه دسترسی  در مناطق عشایری استان کرمان در سال گذشته

به گزارش روابط عمومی اداره کل به نقل از آقای مهندس ابراهیمی مدیر کل امور عشایر استان در سال 1394بیش از 5000 کیلومتر راههای عشایری استان با اعتباری بالغ بر  3/050میلیون  ریال مرمت و نگهداری گردیده  ، همچنین احداث10 مورد ابنیه فنی  در مسیرایل راههای استان با اعتباری معادل  650میلیون ریال نیز به اتمام رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید