با پیشنهاد سازمان امور عشایر و موافقت وزارت جهاد کشاورزی عشایر شش استان کشور از نهاده های دامی مدت دار بهره مند می شوند...

 

 

بنا به پیشنهاد و درخواست سازمان امور عشایر از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص رفع مشکلات ناشی از خشکسالی در مناطق عشایری و موافقت این وزارتخانه، عشایر شش استان کشور از نهاده های دامی به صورت مدت دار برخوردار می شوند.

این استان ها شامل استان های تهران، البرز، سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و گلستان که بیشترین خسارت را از خشکسالی متحمل شده اند، هستند.

شایان ذکر است، پیش از این چهار استان خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان نیز از طرح تامین نهاده دامی به صورت مدت دار 6 تا 9 ماهه بهره مند شده بودند.

دیدگاهتان را بنویسید