گزارش عملکرد 6 ماهه سال 88

 

اعتبار مصوب : 8600 میلیون ریال (استانی 6800 میلیون ریال، 2%نفت و گاز 1800 میلیون ریال)

تخصیص 6 ماهه : 6/3529 میلیون ریال …

 

وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های طرح های تملک دارایی سرمایه ای سال 88 به شرح جدول زیر می باشد:

 

گزارش عملکرد طرحهای تملک دارایی سرمایه ای6ماهه سال 88

اداره کل امور عشایر استان کرمان اعتبار به میلیون ریال

عنوان طرح/پروژه

حجم کار

واحد کار

اعتبار مصوب

تخصیص و هزینه شده

پیشرفت فیزیکی

الف : عملیات اجرایی اسکان

2160

927/9

 

1

احداث و ترمیم سیل بند

3000

متر

110

44

 

2

حفر و تجهیز چاه عمیق

6

حلقه

1630

637/5

25

3

آموزش و ترویج

2770

نفرروز

140

56

25

4

جاده بین مزارع

4

کیلومتر

200

80

5

5

خرید امتیاز و برق کشی

1

مورد

80

32

90

ب :تکمیل وتجهیز ساختمانهای اداری

250

200

78/48

 

1

تعمیر ساختمانهای اداری

250

مترمربع

200

78/48

30

ج: ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان

 

5605

2354/5

 

1

حفر و تجهیز چاههای مالداری

4

حلقه

190

76

40

2

نگهداری راهها

3400

کیلومتر

2140

856

60

3

لایروبی قنوات

6

رشته

160

62/7

30

4

بهسازی و لوله کشی چشمه ها

25

دهنه

802

314/5

40

5

آبرسانی سیار

47900

مترمکعب

1417

567

50

6

احداث استخر ذخیره آب

130

مترمکعب

60

24

20

7

احداث و بازگشایی راه

4/4

کیلومتر

300

117/7

 

8

خرید تانکر

30

دستگاه

250

100

 

9

احداث و تکمیل انبار

240

مترمربع

170

67

25

10

آموزش دامداری

200

نفرروز

20

8

 

عنوان طرح/پروژه

حجم کار

واحد کار

اعتبار مصوب

تخصیص و هزینه شده

پیشرفت فیزیکی

11

انتقال آب

1000

مترمکعب

20

8

 

12

خرید کپسول گاز

100

سیلندر

25

6

100

13

تکمیل وتعمیر جایگاه گاز

2

مورد

25

10

 

14

احداث آبشخور دام

150

مترمکعب

36

14

 

و:جایگزینی سوخت فسیلی به جای نباتی

 

435

184/2

 

1

احداث و تکمیل جایگاههای توزیع گاز

2

جایگاه

91

35

 

2

خرید کپسول 11 کیلویی گاز

681

سیلندر

124

63/2

30

3

خرید و نصب حمام خورشیدی

7

مورد

142/4

55/8

50

4

خرید و توزیع فانوس خورشیدی

96

عدد

77/6

30/2

ه : مطالعه کانونهای توسعه

 

200

78/48

 

1

مطالعه پتانسیل یابی و طراحی منابع آب کانون

1

پروژه

200

78/48

 

دیدگاهتان را بنویسید