ارسال بسته های غذایی و بهداشتی برای60 خانوار عشایری دشت دارزین بم به ارزش چهارصد پنجاه میلیون ریال توسط هلال احمر،اداره عشایری شهرستان صورت پذیرفت

دیدگاهتان را بنویسید