اجرای 5/5 کیلومتر شن ریزی راه بین مزارع شهرستان بافت با اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال .
اجرای 50000 مترمکعب سیل بند مناطق سرگز سیاهانی و شکرآب بافت ، با اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال .
حفر و تجهیز 2 حلقه چاه طرح اسکان شهرستان بافت با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال .
کف سازی ، دیوارچینی و نصب در و پنجره سوله چند منظوره شهربابک با اعتباری بالغ بر 350 میلیون ریال .
اجرای 60000 مترمکعب سیل بند منطقه چاه حسن منوجان با اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال .

 

دیدگاهتان را بنویسید