مدير كل امور عشايراستان كرمان بيان نمودند: محور دره پهن در دهستان بزنجان شهر ستان بافت به زودي افتتاح می گردد و با بهره برداري از اين محور 300 خانوار در 10 روستا از مزاياي اين پروژه بهره مند مي گردند …

همچنين افتتاح مخزن آب آشاميدني بتني در دهستان هاي تك فرهاد ، زيارت شاه و سيف الديني شهر ستان ريگان در دست اقدام است كه 380 خانوار مي توانند از اين مخازن استفاده نمايند. ایشان همچنین اضافه نمودند پروژه تجهيز و برقرساني چاه حسين دارايي در دهستان مهدي آباد ارجمند شهر ستان نرماشير با بهره مندی  11 خانوار از مزاياي اين طرح و پروژه حفر و لوله گذاري و احداث خط برق و تجهيز كامل چاه « منبع ذخيره آب » در دهستان صوغان ارزوئيه به زودي افتتاح و 50 خانوار از اين مخزن استفاده مي نمايند. ايشان پروژه حفر و لوله گذاري چاه در دهستان قادر آباد شهر ستان ارزوئيه و پروژه آب نما در روستاي جواران شهر ستان رابر را از ديگر پروژه ها ي قابل افتتاح  برشمردند و ابراز داشتند اين طرحها به ترتيب 48و 50 خانوار را پوشش مي دهند.

دیدگاهتان را بنویسید