بنا به اظها رآقای حسن شمس الدینی عملکرد 9ماهه سال جاری این اداره به شرح ذیل میباشد…

 

1-تیغ زنی ومرمت راههای عشایری بمقدار 1302 کیلومتر

2-           آبرسانی سیا ر به مقدار 9000متر مکعب

3-          پیگیری ساخت وبهسازی 60 باب سرویس بهداشتی با همکاری کمیته امداد وشبکه بهداشت

4-          پیگیری وبرگزاری دوره آموزش امداد در مناطق عشایری

5-           تشکیل کانون عشایری هلال احمر

6-           تشکیل ستاد ساماندهی عشایر در شهرستان های بافت وارزوئیه

7-          بیمه اجتماعی  به تعداد 35 نفر وبیمه تمدیدی 370 نفر

8-          توزیع آرد به تعداد 16290کیسه 40 کیلوئی

9-            توزیع جوبمقدار 573تن

10-        توزیع کنسانتره وکنجاله وسبوس و… به مقدار 7090 تن

11-توزیع نفت سفید به مقدار 192500لیتر

دیدگاهتان را بنویسید