اقدامات صورت گرفته در خصوص امکانات و تسهیلات جهت شبکه تعاونيهاي عشايري با همکاری اداره امور تعاونیها    (سال 91-90)

 

 

1- اخذ تسهیلات از صندوق دامپروری کشور به مبلغ 000 .000 .000 .4 ریال با کارمزد 4% و بازپرداخت 6 ماهه جهت خرید علوفه

2- اخذ تسهیلات ازصندوق حمایت بخش عشایری به مبلغ 000 .000 .300 .4 ریال جهت خرید علوفه

3- افزایش سرمایه در صندوق حمایت بخش عشایری از مبلغ  229 .559 .850 ریال به   مبلغ 132 .957 .073 .3   ریال

4- واگذاری 2 هکتار زمین در محدوده شهر کرمان جهت ساختمان اداری  . انبار و مهمانسرا برای اتحادیه استان از طریق مسکن و شهرسازی به ارزش 000 .000 .000 .10 ریال

5- پیگیری واگذاری 10 هکتار زمین در منطقه گردشگری سیرچ جهت راه اندازی سایت گردشگری از طریق مدیریت امور اراضی استان جهت شرکت تعاونی عشایری شهرستان کرمان به ارزش 000 .000 .000 .20 ریال

6- واگذاری یک هکتار زمین جهت شرکت تعاونی عشایری شهرستان بردسیر از طریق مسکن و شهرسازی به ارزش 000 .000 .000 .2 ریال

7- واگذاری 5 .1 هکتار زمین جهت شرکت تعاونی عشایری شهرستان بافت از طریق مسکن و شهرسازی به ارزش 000 .000 .000 .6 ریال

8- واگذاری 3 هکتار زمین جهت شرکت تعاونی عشایری شهرستان شهربابک به ارزش 000 .000 .000 .30 ریال

9- واگذاری یک باب سوله به متراژ 700 متر مربع جهت شرکت تعاونی عشایری شهرستان شهربابک به ارزش 000 .000 .000 .5 ریال

10- راه اندازی 4 کارگاه خوراک دام در شهرستانهای سیرجان  . بافت  . شهربابک  و رفسنجان . توضیح اینکه سوله و برق  کارگاههااز طریق امکانات ادارات عشایری شهرستان در اختیار آنان قرار گرفته است.

11- پیگیری انعقاد قرارداد با دفتر مسافرت هوایی و جهانگردی شایگان جهت انجام تورهای گردشگری به مناطق عشایری استان

12- اخذ مجوز ایجاد فروشگاه محصولات و تولیدات عشایری در مرکز استان از طریق شهرداری کرمان

13واگذاری نیم هکتار زمین و 1000 متر مربع سوله و ساختمان اداری جهت شرکت تعاونی شهرستان رفسنجان

 

دیدگاهتان را بنویسید