عشایر غیور و همیشه در صحنه استان کرمان همگام با سایر اقشار جامعه درراهپیمائی روز چهار شنبه 9/10/88 شرکت و مراتب انزجار خود را از هتک حرمت به مراسم عاشورای حسینی اعلام نموده و ضمن تجدید بیعت مجدد با ولی امر مسلمین خواستار برخورد قاطع مراجع ذیصلاح با مسببین و حرمت شکنان حوادث اخیر گردیدند .

دیدگاهتان را بنویسید