عملکرد اتحادیه تعاونی های عشایری در شش ماهه اول سال 92 به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر کرمان …

1- جو داخلی                                200 تن

2- سبوس                                  1500 تن

3- آرد                                       2000 تن

4- قالی                                       20 تخته

5- تنور گازی                           150 دستگاه

6- برنچ ایرانی                                5 تن

7- کالاهای اساسی                       50 تن

8- ظروف نیکلی                           150 کیلو

9- تسهیلات پرداختی              58000000000

10- تسهیلات دریافتی         14000000000ریال

دیدگاهتان را بنویسید