زنجیره تامین وتولید گوشت عشایر درسال 92دراستان کرمان شروع شده است

بنابه اعلام روابط عمومی اداره کل امور عشایر:اقای مهندس صفر زاده جانشین رئیس سازمان عشایر ایران در همایش بیمه دام عشایر منطقه جنوبشرق کشور در کرمان ضمن بیان مطلب فوق افزود : …

هدف از این برنامه افزایش تولید گوشت و بالطبع افزایش در آمد عشایر و پایداری محیط زیست و منابع طبیعی می باشد که بحث بازار مصرف نیز مد نظر است . وی خاطر نشان کرد زنجیره قبل از باروری شروع و با برنامه های افزایش باروری و تغذیه مناسب باعث کاهش تلفات شده که در نهایت بازار مصرف را نیز مد نظر قرار می دهد.این طرح درسال گذشته درسه شهرستان بافت ،بردسیروسیرجان انجام ونتایج قابل قبولی حاصل شد وامسال با 16میلیارداعتبار ازمحل اعتبارات صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک کشاورزی درسراسراستان درگله های عشایر با همکاری شرکت ها واتحادیه تعاونیهای عشایر استان انجام خواهدشد.

دیدگاهتان را بنویسید