به گزارش روابط عمومي اداره كل امور عشایر استان کرمان جلسه شوراي هماهنگي وبرنامه ريزي اداره كل روز دوشنبه مورخ 92/6/18رأس ساعت 8:30 صبح برگزار گردید…

این جلسه با حضور مديركل ومعاونين محترم ،رؤساو مسئولين  امورعشاير شهرستانهاي بم- بافت-بردسير- شهربابك-سيرجان در محل سالن زيتون با دستور كار قبلي شامل پيشرفت فيزيكي پروژ ه ها، تفاهم نامه  با سايردستگاهها، اعتبارات مصوب سال 92، پيگيري واگذاري اراضي عشاير(ماده59) و… تشكيل گردید  وپس ازبحث وتبادل نظر صورتجلسه ايي در15بند تنظيم گرديد.

دیدگاهتان را بنویسید