به گزارش روابط عمومی اداره کل آقای شهریاری مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عشایری کرمان عملکرد آذر ودی ماه این اتحادیه را به شرح ذیل اعلام نمودند:…

 

1-توزیع 940تن آرد

2-توزیع 40تن ذرت

3-توزیع 410تن سبوس

4-توزیع 70تن کنسانتره

5-توزیع 85 تن برنج

 

همچنین از افزایش سرمایه اتحادیه به مبلغ700000000میلیون ریال در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان وعضویت عشایر در صندوق دامپروری کشوربه مبلغ 1174000000 ریال خبردادند.

دیدگاهتان را بنویسید