بنا به اظهار آقای شمسی نژاد رئیس اداره امور عشایر شهر ستان بردسیر این اداره در اسفند ماه سال 94 اقدام  به آبرسانی سیار بمیزان 220 متر مکعب جهت 250 خانوار عشایر نموده و از عملکرد شرکت تعاونی  این شهر ستان به شرح ذیل  خبر داد :…

 

توزیع 168 تن جو

توزیع 42 تن سبوس

توزیع 20 تن کنسانتره

توزیع 300 عدد کپسول گاز

توزیع 6000لیتر نفت سفید

توزیع 54  تن آرد

توزیع 12 تن ذرت

توزیع 70 تن سایر نهاده های دامی

تمدید بیمه روستائیان عشایر 65 نفر

دیدگاهتان را بنویسید