رئیس اداره امور عشایر شهر ستان سیرجان آقای صفاری عملکرد اردیبهشت ماه این شهر ستان را به شرح ذیل بیان نمود:

1-آبرسانی سیار به مناطق عشایری بمیزان 1782 متر مکعب جهت 420 خانوار عشایر…

 

2-معرفی 53 خانوار عشایر جهت تمدید یا تعویض دفترچه بیمه

3- توزیع 40 تن جو – 15 تن سبوس – 60 تن کنسانتره – 440 عدد سیلندر گاز –18000لیتر نفت سفید – 55 تن آرد

دیدگاهتان را بنویسید