به گزارش آقای محسن ضیایی مقدم رئیس اداره امور عشایر شهرستان بم ،عملکرد این اداره درشش ماه اول سال جاری به شرح ذیل میباشد :

1-آبرسانی سیار به میزان 6583مترمکعب جهت مناطق عشایری شهرستان های بم و ریگان

2- مرمت و تیغ زنی  راههای عشایری به میزان  27 کیلومتر در بروات بم

3- خرید  تجهیزات 4 حلقه چاه و بهسازی دو دهنه چشمه در مناطق عشایری شهرستان های بم ،ریگان و فهرج…

 

4-احداث 80 متر مکعب استخر ذخیره آب و انتقال آب از مظهر رودخانه تا استخر ذخیره آب

5-خرید لوله و لوله گذاری خط انتقال آب کشاورزی از چاه مهدی آباد ارجمند شهرستان نرماشیر

6-اجرای خط انتقال برق فشار متوسط به میزان 3150 متر در مناطق عباس آباد ریگان،محمود آباد فهرج و سروستان بم

7-بتن ریزی و جدول گذاری محوطه اداره به میزان 1000 متر مربع

8-خرید لوله های جدار چاه علی آباد ضیا آباد شهرستان نرماشیر

9- توزیع 1269 تن آرد ، توزیع 70 تن جو، توزیع 112 تن سبوس، توزیع 20 تن ذرت ،

10- دام بیمه شده 730راس – بیمه شده جدیدعشایر 62 نفر

دیدگاهتان را بنویسید