به گزارش روابط عمومی اداره کل به نقل ارئیس اداره امورتعاونیها ونظام بهره برداری ، عملکرد شش ماهه اول سال 96تشکلهای عشایری استان به شرح ذیل میباشد :…

 

 

جدول گزارش عملکرد فعالیتهای بازرگانی برنامه راهبردی شش ماهه اول سال 1396 استان کرمان

ردیف

نوع فعالیت

واحد

مقدار

1

پروار بندی امانی و مشارکتی دام عشایر

راس

9500

2

تولید و توزیع خوراک دام ( کنسانتره )

تن

358

جدول گزارش عملکرد فعالیتهای تولیدی برنامه راهبردی شش ماهه اول سال 1396 استان کرمان

ردیف

نوع فعالیت

واحد

مقدار

1

خرید و فروش صنایع دستی

متر مربع

2

خرید و فروش آرد

تن

3920

3

خرید و فروش گیاهان داروئی

کیلو گرم

4

خرید و فروش دام سبک

راس

5520

5

خرید و فروش پشم

کیلوگرم

500

6

خرید و فروش جو

تن

3125

7

خرید و فروش ذرت

تن

290

8

خرید و فروش سبوس

تن

940

9

خرید و فروش یونجه

تن

15

10

خرید و فروش کاه

تن

160

11

خرید و فروش کلش

تن

12

خرید و فروش کنجاله

تن

10

13

خرید و فروش کود شیمیائی

تن

 

جدول گزارش عملکرد فعالیتهای  خدماتی  و حمایتی برنامه راهبردی شش ماهه اول سال 1396 استان کرمان

ردیف

نوع فعالیت

واحد

مقدار

1

تهیه و توزیع کالاهای اساسی

تن

65

2

جذب تسهیلات از منابع بانکی

میلیون ریال

9800

3

جذب تسهیلات از صندوق ها

میلیون ریال

31700

4

آبرسانی

هزار لیتر

7400

5

توزیع نفت و گازوئیل

لیتر

142000

6

توزیع کپسول گاز

سیلندر

5940

7

بیمه اجتماعی عشایر

خانوار

2348

8

بیمه دام عشایر

راس

6931

جدول عملکرد فعالیتهای  آموزشی – ترویجی عشایری شش ماهه اول سال 1396 استان کرمان

ردیف

سرفصلهای دوره های آموزشی

عملکرد

( نفر  روز )

1

روشهای تغذیه خوراک دام

2

روشهای دامپروری و پرواربندی

3

منابع طبیعی و آبخیز داری

4

بهداشت و درمان

1159

5

روشهای کشت زراعت و باغداری

6

فعالیتهای فنی و حرفه ای

1470

7

روشهای تولید صنایع دستی

 

جدول عملکرد فعالیت آموزشی  ارکان شبکه تعاونی های عشایری  شش ماهه اول سال 1396 استان کرمان

ردیف

سرفصلهای آموزشی ارکان تشکلهای عشایری

عملکرد

( نفر  روز )

1

آشنایی با قوانین و مقررات تعاونی ها

15

2

آموزش قوانین و مقررات مجامع عمومی

3

روشهای بازاریابی خرید و فروش محصولات عشایری

آموزش و ترویج بیمه دام و محصولات عشایری

46

4

روشهای حسابرسی و بازرسی از شبکه تعاونیهای عشایری

5

چگونگی تنظیم صورت های مالی

7

6

ضرورت تولید و توزیع خوراک دام بصورت کنسانتره

80

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید