به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ 99/5/12 جلسه ی شورای هماهنگی شرکتهای تعاونی عشایری استان کرمان با حضور مدیرکل امور عشایر استان کرمان، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عشایری استان و روسای شرکتهای تعاونی شمال استان و سایر اعضا تشکیل گردید .

در این جلسه مباحثی در خصوص توزیع آرد و سوخت فسیلی ، توزیع سبوس ، بیمه دام عشایر  و افزایش سهام اعضای شرکتها مطرح گردید و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.

حسن شهریاری رییس اتحادیه شرکتهای تعاونی شمال استان کرمان با تاکید بر توزیع آرد بر اساس شیوه نامه تعیین شده توسط اداره کل، از کلیه شرکتها خواست که گزارش ماهیانه از نحوه توزیع آرد ارائه دهند.

رضا نیکزادی مدیرکل امور عشایر استان کرمان اظهار داشت : با توجه به تاکید سازمان امور عشایر ایران به افزایش سهام اعضا تا پایان سال 99 مدیرعامل شرکتها نسبت به افزایش سهام اعضا تا پایان سال 99 اقدامات لازم را انجام دهند و گزارش عملکرد ماهیانه را به اداره کل ارسال نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید