مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ضمن اشاره به اینکه افراد با تابعیت جمهوری اسلامی ایران، داشتن حداقل 18 سال سن، می توانند تحت پوشش بیمه اجتماعی روستائیان قرار گیرند، گفت: پس از 15 سال به این افراد مستمری داده می شود.

 

 

محمدرضا رستمی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس اظهار داشت: 4 صندوق بیمه ای شامل( تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق فولاد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر) زیر مجموعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته اند…

 

وی در خصوص تاریخچه تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گفت: مطالعات تشکیل این صندوق در سال 83، کلید خورد و در نهایت در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی قوانین و مقررات این صندوق تاکید شد.

رستمی با اشاره به شرایط عضویت در صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر بیان داشت: تابعیت جمهوری اسلامی ایران، داشتن حداقل 18 سال سن، عقد قرارداد و پرداخت 5 درصد سطح درآمدی انتخابی بیمه شده به عنوان حق بیمه، از شرایط عمومی عضویت برای تمامی روستائیان، کشاورزان غیرساکن و عشایر کشور است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به دیگر شرایط عضویت در این صندوق اشاره کرد و بیان داشت: سکونت در روستا و یا مناطق عشایری که باید به تائید شورای اسلامی روستا و یا اداره کل امور عشایری شهرستان رسیده باشد از سال 92، طی قراردادی با سازمان تعاونی روستایی کشور، تمامی کشاورزان غیرساکن در روستا هم می توانند با شرایطی از جمله اینکه اولاً هنگام شروع عضویت در صندوق، مشمول بیمه اجباری نزد سایر صندوق ها و سازمان های بیمه ای و بازنشسته کشور نباشد ثانیا در یکی از مشاغل 230 گانه اعلامی توسط سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران فعالیت داشته باشند و ثالثا معرفی نامه ایشان توسط اداره جهاد کشاورزی و یا نظام صنفی کشاورزی استان تائید شده باشد.

 

وی تصریح کرد: حق بیمه در این صندوق، 15 درصد سطح درآمد انتخابی بیمه شده است که 5 درصد آن را بیمه شده پرداخت می کند و 10 درصد آن را دولت تامین می نماید، دولت در حمایت از روستائیان، کشاورزان و عشایر دو برابر حق بیمه هر فرد را خود به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر پرداخت می کند و در سال هایی که مناطق روستایی دچار خشکسالی، آفت زدگی، مرگ و میر و یا بروز حوادث غیرمترقبه گردد دولت علاوه بر سهم خود، سهم بیمه شده را نیز پرداخت می نماید.

رستمی در ادامه با اشاره به پرداخت حق بیمه در 8 سطح از سوی بیمه شدگان (کشاورزان، روستائیان و عشایر)، گفت: مستمری پرداختی به این افراد نیز بر اساس این 8 سطح انجام می گیرد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ادامه داد: افرادی که تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان قرار می گیرند می توانند بر اساس شرایط زندگی، سطح پرداختی حق بیمه خود را تعیین و مشخص کنند و بر اساس آن حق بیمه پرداخت کنند. به طوریکه مبنای پرداخت مستمری به بیمه شدگان بر اساس میانگین 5 سال آخر پرداختی به این صندوق است.

وی در ادامه با اشاره به تفاوت های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با صندوق بیمه تامین اجتماعی تصریح کرد: ما در این صندوق سه سرویس ارائه می کنیم اما تامین اجتماعی 18 سرویس به بیمه شدگان خود ارائه می کند به طوری که ما در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان به هیچ عنوان کارهای درمانی را انجام نمی دهیم چرا که فعالیت های درمانی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان به سازمان بیمه سلامت واگذار شده است.

 

رستمی با اشاره به آخرین آمار بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر خاطر نشان کرد: یک میلیون و 300 هزار نفر تحت پوشش این صندوق قرار گرفته اند که پیش بینی می شود ما بتوانیم با توجه به ظرفیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان این آمار را به 10 میلیون نفر برسانیم.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در ادامه با اشاره به مزایای عضویت در این صندوق، گفت: مستمری پیری، مستمری بازماندگان و از کارافتادگی کلی از جمله مزایای این صندوق محسوب می شود.

وی در خصوص مستمری پیری بیان داشت: هر زن و مرد روستایی، عشایری و کشاورز غیر ساکن در روستا که حداقل 65 سال سن، 15 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، می توانند از مزایای مستمری پیری استفاده نمایند و حداقل حقوق معادل دو سوم سطح درآمدی انتخاب شده ای که در همان سال حق بیمه مربوط به آن را پرداخت نموده است، دریافت کند.

رستمی در خصوص مستمری بازماندگان در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان خاطر نشان کرد: افراد واجد شرایط تحت تکفل بیمه شده ای که در اثر حوادث ناشی از کار فوت نماید با هر میزان سابقه پرداخت حق بیمه مشمول برخورداری از مستمری بازماندگان خواهد شد ضمن اینکه بازماندگان واجد شرایط تحت تکفل بیمه شده متوفی که در اثر بیماری یا حادثه غیر ناشی از کار، طبق مقررات صندوق با دارا بودن حداقل یک سال سابقه بیمه و 90 روز طی سال آخر، مشمول دریافت مستمری است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اظهار داشت: هر متقاضی که پس از بیمه شدن در اثر حادثه غیر ناشی از کار یا بیماری به تشخیص کمیسیون های پزشکی صندوق، از کار افتاده کلی شناخته شود با داشتن حداقل یکسال سابقه بیمه و به شرط آنکه ظرف سال آخر منتهی به شروع بیماری، وقوع حادثه و یا تاریخ از کار افتادگی حق بیمه 90 روز را پرداخت کرده باشد، می تواند از مزایای مستمری استفاده کند.

وی با اشاره به نحوه ثبت نام متقاضیان، روستائیان، کشاورزان و عشایر در این صندوق، گفت: این افراد توسط کارگزاران (بهیاران، تعاونی های روستایی و عشایر و …)، در هر شهرستان و استان ثبت نام می شوند.

رستمی تصریح کرد: در حال حاضر 3500 کارگزار در استان های مختلف فرآیند ثبت نام از بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان و عشایر را پیگیری می کنند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با اشاره به یکی از مشکلات و نقاط ضعف این صندوق گفت: بحث اطلاع رسانی یکی از موضوعاتی است که در این صندوق مغفول مانده است و ما بنا داریم با استفاده از ظرفیت های مختلف و اطلاع رسانی چهره به چهره و استفاده از ظرفیت مساجد و ائمه جماعت، روستائیان و کشاورزان را از مزایا و شرایط بیمه اجتماعی کشاورزان مطلع کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید